Zainteresowany programem Microsoft Excel?

Background Image

Szczegóły kursu
Microsoft Excel

Moduł I - „MS Excel dla początkujących"
Podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym, edycja danych, tworzenie i modyfikacja wykresów, wykonywanie podstawowych obliczeń za pomocą formuł i funkcji, zarządzanie listami, drukowanie.

Moduł II - „MS Excel dla średniozaawansowanych"
Praca na wielu arkuszach, nazwy obszarów, wykonywanie średniozaawansowanych obliczeń za pomocą funkcji, tworzenie tabel przestawnych, operacje na bazach danych, import i export danych, konfiguracja środowiska MS Excel.

Moduł III - „MS Excel dla zaawansowanych"
Tabele przestawne, funkcje tablicowe, śledzenie błędów, zabezpieczanie danych, tworzenie własnych formatów i szablonów dokumentu, formularze, elementy analizy danych, makra i podstawy VBA.

WARUNKI UCZESTNICTWA

- Wypełnienie Formularza zgłoszeniowego przez przedstawiciela firmy
- Zgłoszenie grupy minimum 5 osób.


ORGANIZACJA KURSU

- 16 godzin / 2 dni zajęć praktycznych (dla każdego modułu)
- Program szkolenia może zostać dopasowany do indywidualnych wymagań Klienta
- Zapewniamy niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkolenia – dysponujemy nowoczesnymi laptopami wyposażonymi w pakiet MS Office 2013
- Stanowisko komputerowe na Uczestnika
- Szkolenie może być przeprowadzone u Klienta lub w salach szkoleniowych OSW

UCZESTNICY

- Kurs przeznaczony jest dla menadżerów jak i regularnych pracowników biura
- Wymagana podstawowa znajomości obsługi komputera z systemem Windows

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Uczestnicy kursu otrzymują:
- Skrypt w wersji papierowej i elektronicznej (zabezpieczony PDF)
- CERTYFIKAT' ukończenia szkolenia, wydany w języku polskim i angielskim
- Zaświadczenie Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) potwierdzające nabycie kwalifikacji zgodnych z tematem szkolenia.

Background Image