Zainteresowany pakietem biurowym?

Background Image

Szczegóły kursu
Pakiet biurowy

Kurs jest połączeniem najistotniejszych elementów kursu Profesjonalna Obsługa Biura z szkoleniem komputerowym Pakietu Office. Szczególny nacisk kładziemy na narzędzia komunikacyjne ( Microsoft Outlook), arkusze kalkulacyjne (Microsoft Excel) oraz wykorzystanie zaawansowanych funkcji Microsoft Word.

WARUNKI UCZESTNICTWA

- Wypełnienie Formularza zgłoszeniowego
- Zgłoszenie grupy minimum 5 osób
- Dostosowanie programu do potrzeb grupy szkoleniowej


ORGANIZACJA KURSU

- Program szkolenia może zostać dopasowany do indywidualnych wymagań Klienta
- Zapewniamy niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkolenia – dysponujemy nowoczesnymi laptopami wyposażonymi w pakiet MS Office 2013
- Stanowisko komputerowe na Uczestnika
- Szkolenie może być przeprowadzone u Klienta lub w salach szkoleniowych OSW

UCZESTNICY

- Kurs przeznaczony jest dla regularnych pracowników biura lub osób aspirujących do prowadzenia biura
- Wymagana podstawowa znajomości obsługi komputera z systemem Windows

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Uczestnicy kursu otrzymują:
- Skrypt w wersji papierowej i elektronicznej (zabezpieczony PDF)
- CERTYFIKAT' ukończenia szkolenia, wydany w języku polskim i angielskim
- Zaświadczenie Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) potwierdzające nabycie kwalifikacji zgodnych z tematem szkolenia.

Background Image