Laskowski Emil

Laskowski Emil

Laskowski Emil

Emil Laskowski – Front-End Developer i UI/UX Designer w Ośrodku Szkoleniowo-Wdrożeniowym. Z powodzeniem ukończył projekt Work-On2 organizowany przez OSW, otrzymując kwalifikacje potrzebne do wykonywania pracy na stanowisku Webdevelopera. Jest specjalistą języka HTML i JavaScript.

Z łatwością posługuje się takimi narzędziami i technologiami jak:
• CSS,
• Adobe Illustrator,
• Adobe Creative Suite,
• Adobe Photoshop,
• WordPress.

Aktualne szkolenia