Polityka prywatności

Polityka prywatności Ośrodka Szkoleniowo-Wdrożeniowego Marek Szarata, informacje o plikach cookies i warunki korzystania z serwisów internetowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w zgodzie i w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO“.

Informacje ogólne

1. Operatorem oraz Administratorem Danych Osobowych serwisu www.osw.bydgoszcz.pl, zwanego dalej Serwisem internetowym, jest:

Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata

ul. Piotrowskiego 11 lok. 36, 85-098 Bydgoszcz

NIP: 9531714903

adres e-mail: osw@osw.bydgoszcz.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Kontakt do Inspektora: osw@osw.bydgoszcz.pl.

3. W zakresie danych zbieranych automatycznie opisanych w dalszej części Polityki Prywatności administratorami Twoich danych mogą być także Partnerzy wskazani pod koniec Polityki Prywatności. Pełną listę Partnerów wraz z informacjami o stosowanych przez nich Politykach Prywatności znajdziesz na samym końcu Polityki Prywatności.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

1. Serwis internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i zbierania danych osobowych w następujący sposób:

– poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane;

– poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. ciasteczka);

– poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www.

2. Operatorem hostingu jest firma Nazwa.pl sp. z o.o. z Krakowa. Udostępnia ona narzędzia pozwalające na monitorowanie pracy Serwisu internetowego i zachowań użytkowników (m.in. poprzez logi serwera i statystyki odwiedzin). Jedyne dane osobowe jakie są widoczne w logach serwera to adresy IP, które jednak bardzo ciężko powiązać z konkretną osobą.

3. Serwis internetowy korzysta ze statystyki Google Analitycs i Hotjar. Więcej o tym w dalszej części Polityki Prywatności.

4. Serwis korzysta z wtyczki społecznościowej Facebooka.

Dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane

1. W związku z realizacją usługi formularza kontaktowego Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe:

• imię i nazwisko,

• adres e-mail.

2. W związku z realizacją usługi szkoleniowej, w tym m. in. w celu rekrutacji, realizacji szkolenia, walidacji i ewaluacji, wydaniem zaświadczeń i certyfikatów, a także po wyrażeniu dodatkowej zgody w celach marketingowych, Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe:

• imię i nazwisko,

• numer PESEL,

• data i miejsce urodzenia,

• adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto, województwo),

• numer telefonu,

• adres e-mail,

• wykształcenie (tytuł zawodowy, ukończony kierunek studiów, kierunek i rok studiów w przypadku studentów),

• dane firmy kierującej na szkolenie (jeśli dotyczy).

Dane zbierane automatycznie

1. Podczas korzystania przez Ciebie z Serwisu internetowego zbieramy i gromadzimy informacje takie jak: Twój adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera, a także inne podobne informacje. Jednak adres IP bardzo trudno powiązać z konkretną osobą. Jest to możliwe przy pomocy Twojego dostawcy usług internetowych, jednak o taką pomoc nie zabiegamy. Uprawnione są do tego odpowiednie służby (np. Policja).

2. Dane zbierane automatycznie przetwarzane są przez narzędzia:

– statystyki i logi naszego serwera w Nazwa.pl sp. z o.o. z Krakowa;

– statystyki Google Analitycs i Hotjar z których korzystamy;

– serwis Facebook, którego wtyczkę zamieściliśmy.

Twoje prawa

1. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami:

– mailowo: osw@osw.bydgoszcz.pl

– pocztą tradycyjną wysyłając list na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata, ul. Karpacka 54, 85-164 Bydgoszcz

2. Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych.

3. W związku z dyrektywą RODO przysługują Ci m.in. poniższe prawa:

– prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania lub usunięcia (to tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);

– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;

– prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód ku temu;

– prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

– jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora.

5. Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.

6. W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Czy podawanie danych jest obowiązkowe?

1. Dane zbierane automatycznie, takie jak adresy IP, nazwa domeny, z której do nas dotarłeś, czas trwania Twojej wizyty, język przeglądarki, liczba kliknięć i inne podobne dane są zbierane przez system naszego serwera i statystyki Google Analitycs oraz Hotjar. Dane służą do całościowych badań oglądalności Serwisu internetowego i kontrolowania obciążenia serwera. Nie śledzimy poszczególnych użytkowników i nie weryfikujemy, jaka osoba konkretnie odwiedza serwis.

2. Do rejestracji konta użytkownika niezbędne jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu email. Brak zgody na przetwarzanie w/w danych uniemożliwia założenie konta użytkownika.

Prywatność dzieci

1. Ofertowane przez nas usługi nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16 roku życia. Z tych względów informujemy, że jeśli dowiemy się, że bez zgody opiekunów prawnych przetwarzamy dane osobowe dzieci poniżej 16 roku życia wówczas podejmiemy odpowiednie kroki w celu jak najszybszego usunięcia tych danych.

2. Nie przetwarzamy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 16 roku ich życia bez ważnej zgody ich opiekunów prawnych.

Komu będziemy udostępniać Twoje dane osobowe?

1. W niektórych sytuacjach przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim. Odbiorcami Twoich danych są:

– firmy współpracujące z nami przy realizacji świadczenia usług oraz nasi upoważnieni podwykonawcy (programiści, graficy, informatycy itp.) którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki;

– podmioty, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), będą to np. podmioty świadczące usługi analityczne (np. Narzędzie Google Analitycs i Hotjar) i hostingowe (udostępnienie miejsca na serwerze na potrzeby serwisu).

– organy publiczne, w tym Policja, izba celna, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Najważniejsze podmioty współpracujące, którzy zbierają dane osobowe

1. Google Analytics – używamy narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez Google Inc. („Google”) z siedzibą w USA. Jest to usługa webanalityczna, która jest wykonywana przez Google (Google jest tutaj procesorem) na naszą rzecz przy wykorzystaniu plików cookies. Dodatkowe informacje znajdziesz tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl – to bardzo popularne narzędzie, powszechnie wykorzystywane przez autorów stron. Zbiera informacje o oglądalności, źródle odwiedzin, czasie trwania wizyty, miastach, z których pochodzą użytkownicy i inne podobne. Tego typu dane osobowe są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. W naszych serwisach aktywowano anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko wyjątkowo przekazywany będzie pełny adres IP do serwera Google w USA i tam skracany. Anonimizacja następuje bezpośrednio po odebraniu danych, jeszcze przed ich zapisaniem. Adres IP przekazywany przez twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie połączony z innymi danymi Google.

2. Narzędzie do analizowania – Hotjar. Serwis internetowy korzysta z rozwiązań dostarczanych przez Hotjar Ltd. Hotjar pozwala na analizowanie zachowań dzięki usługom, takim jak: heatmapy, nagrywanie ruchów użytkownika na stronie, ścieżki konwersji, ankiety i badania opinii użytkowników oraz formularze rekrutacyjne online. Hotjar kompletuje informacje o sposobie korzystania użytkowników z witryny i są generowane za pomocą kodu śledzącego oraz plików cookies, a następnie są one przesyłane i przechowywane na serwerach Hotjar. Kod śledzący Hotjar może zbierać poniższe informacje:

- adres IP urządzenia (zakodowany w sposób uniemożliwiającym identyfikację użytkownika),

- adres email oraz imię i nazwisko użytkownika,

- rodzaj urządzenia wraz z jego parametrami oraz rodzaj przeglądarki,

- lokalizacja (tylko nazwa kraju z którego nastąpiło połączenie).

Zbierane informacje wykorzystujemy w celu analizowania i rozwoju Serwisu internetowego oraz usług w ramach nich dostępnych. Korzystając z Serwisu internetowego użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych informacji przez Hotjar zgodnie z polityką prywatności Hotjar Ltd. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe działania, przejdź do strony: https://www.hotjar.com/opt-out

3. Facebook – korzystamy z ramki Facebooka (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland), która wyświetla sympatyków Serwisu internetowego na serwisie społecznościowym Facebook. Przy przeglądaniu treści serwisu, w których zintegrowana została wtyczka społecznościowa, serwis społecznościowy nawiązuje bezpośrednie połączenie z przeglądarką. Poprzez to Facebook otrzymuje m.in. informacje, że odwiedziłeś nas z danego adresu IP. Jeżeli jesteś równocześnie zalogowany w danym serwisie społecznościowym, serwis społecznościowy automatycznie przyporządkowuje Twoje odwiedziny na stronie do Twojego profilu.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

1. Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC oraz do firmy Facebook w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czas przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe, za wyjątkiem danych z plików cookies, będą przetwarzane praz okres niezbędny związany z realizacją przez nas usług lub do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego.

2. O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami, w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.

Informacja o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące (na przykład reklamodawcy lub dostawcy systemu statystyk).

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

– utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

– w celu zapamiętania ustawień użytkownika na forum dyskusyjnym (m.in. powiadomień o nowych postach i innych funkcji forum);

– określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.

7. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez system Google Analitycs oraz Hotjar.

10. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach.

11. Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z Serwisami i wybrać opcję automatycznego odrzucania. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies.

12. Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:

– Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

– Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

– Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

– Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

– Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

Logi serwera

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Dane zapisywane w warstwie serwerowej (za pomocą narzędzi dostarczanych przez administratora serwera) wykorzystywane są najczęściej w przypadku włamania na serwer lub celowego uszkodzenia strony. Wówczas na podstawie takich danych policja jest wstanie ustalić sprawcę włamania na serwer.

3. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

– czas nadejścia zapytania;

– czas wysłania odpowiedzi;

– nazwę stacji klienta;

– identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;

– informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;

– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;

– informacje o przeglądarce użytkownika;

– informacje o adresie IP.

4. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Są to dane zbiorcze – anonimizowane.

5. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Bezpieczeństwo

Przykładamy dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Stosuję szereg zabezpieczeń, skrypty są aktualizowane, hosting zapewnia renomowana firma, a dyski z kopiami są zabezpieczone w pomieszczeniu z ograniczonym dostępem. Żaden sposób przesyłania danych przez Internet i żaden sposób elektronicznego lub fizycznego przechowywania nie jest jednak całkowicie bezpieczny.