Projekty unijne

Aktualne projekty

Tytuł projectu:
WORK-ON 30+ Aktywizacja zawodowa w branży ICT.

Limit miejsc:
48 osób + lista rezerwowa.

Czas trwania projektu:
Styczeń 2018 - Luty 2019.

Dofinansowanie projektu z UE:
660 067,03 zł

Cel projektu: :
Cel projektu: jest aktywizacja zawodowa 48 osób (min.16 kobiet) w wieku powyżej 29 roku życia biernych zawodowo, z powiatów: m. Bydgoszcz, m. Toruń, pow. bydgoski, toruński, aleksandrowski, nakielski, inowrocławski, żniński, sępoleński, chełmiński, świecki i tucholski, nie uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, o nieaktualnym doświadczeniu zawodowym, w tym 16 osób o niskich kwal. na poz. maks. ISCED3 i 4 osób niepełnosprawnych ruchowo, dostosowanie ich kompetencji do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz zwiększenie możliwości podjęcia zatrudnienia.

Grupa docelowa:
Osoby bierne zawodowo w wieku powyżej 29 roku życia, nie uczestniczące w kształceniu lub szkoleniu, o nieaktualnym doświadczeniu zawodowym w branży ICT i kwalifikacjach niedostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy, z obszaru powiatów: m. Bydgoszcz, m. Toruń, pow. bydgoski, toruński, aleksandrowski, nakielski, inowrocławski, żniński, sępoleński, chełmiński, świecki i tucholski.

Planowane efekty:
Wszyscy uczestnicy projektu wezmą udział w planowanej ścieżce wsparcia:
1. Doradztwo zawodowe
2. Warsztat aktywnego poszukiwania pracy
3. Szkolenia zawodowe potwierdzone powszechnie rozpoznawalnym Certyfikatem
4. Kurs branżowego języka angielskiego potwierdzone Certyfikatem TOEIC
5. Płatny staż zawodowy
Minimum 22 osoby z 48 zdobędą zatrudnienie w branży ICT.

Strona projektu

Zrealizowane projekty

Okres realizacji: od 2017.08.01 do 2018.06.30

Cel projektu: jest aktywizacja zawodowa 36 osób w wieku 18-29 lat biernych zawodowo, z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, nie uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, nie posiadających doświadczenia zawodowego, w tym 12 osób o niskich kwalifikacjach (na poziomie kształcenia ponadgimnazjalnego) oraz dostosowanie ich kompetencji do potrzeb lokalnego rynku pracy. Projekt realizowany w ramach Poddziałania 1.2.2 "Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych" w ramach I Osi Priorytetowej "Osoby młode na rynku pracy" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Okres realizacji: od 2017.05.01 do 2018.03.31

Cel projektu: jest aktywizacja zawodowa 36 osób w wieku 18-29 lat biernych zawodowo, z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, nie uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, nie posiadających doświadczenia zawodowego, w tym 12 osób o niskich kwalifikacjach (na poziomie kształcenia ponadgimnazjalnego) oraz dostosowanie ich kompetencji do potrzeb lokalnego rynku pracy. Projekt realizowany w ramach Poddziałania 1.2.2 "Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych" w ramach I Osi Priorytetowej "Osoby młode na rynku pracy" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Okres realizacji: od 2016.05.01 do 2017.12.31

Cel projektu: jest aktywizacja zawodowa 60 osób w wieku 18-29 lat biernych zawodowo, z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, nie uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, nie posiadających doświadczenia zawodowego, w tym 30 osób o niskich kwalifikacjach (na poziomie kształcenia ponadgimnazjalnego) oraz dostosowanie ich kompetencji do potrzeb lokalnego rynku pracy. Projekt realizowany w ramach Poddziałania 1.2.2 "Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych" w ramach I Osi Priorytetowej "Osoby młode na rynku pracy" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Okres realizacji: od 2014.01.01 do 2015.04.30

Partnerzy: Spółdzielnia Socjalna KREATYWNI

Cel projektu: jest aktywizacja społeczna i zawodowa 36 niezatrudnionych osób niepełnosprawnych w wieku 18-64 lat z woj. kujawsko-pomorskiego, w tym: 20 osób w wieku 18-30 lat, 20 osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.4. POKL.

Okres realizacji: od 2011.01.01 do 2011.09.30

Partnerzy: Centrum Medyczne Gizińscy

Cel projektu: Podwyższenie kwalifikacji zawodowych pracowników Centrum Medycznego Gizińscy w Bydgoszczy w zakresie kompetencji opieki nad pacjentami oraz umiejętności zarządzania i ewidencjonowania czasu pracy. Organizacja szkoleń z tematów: Wykonywanie i interpretacja zapisów EKG, Profesjonalna obsługa pacjenta, Epidemiologia szpitalna i Zarządzanie oraz Ewidencjonowanie czasu pracy personelu. Projekt realizowany w ramach Poddziałania 1.2.2 "Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych" w ramach I Osi Priorytetowej "Osoby młode na rynku pracy" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.1. POKL

Okres realizacji: od 2009.06.01 do 2011.05.31

Cel projektu: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz aktualizacja lub nabycie nowych umiejętności w zakresie wykorzystania komputera, programów biurowych i Internetu oraz podnoszenie umiejętności interpersonalnych i zwiększenie szans pozostania na rynku pracy osób pracujących z woj. kujawsko-pomorskiego. Organizacja kursów komputerowych ECDL, kursów komputerowych specjalistycznych, szkoleń interpersonalnych i doradztwa zawodowego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.1. POKL

Otwarte Rekrutacje

Partnerzy instytucionalni

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Przez dalsze aktywne korzystanie z Serwisu internetowego bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata i Partnerów, w szczególności na potrzeby realizacji świadczonych przez Serwis internetowy usług, tworzenia statystyk, zadawania pytań poprzez formularz kontaktowy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć. Poprzez dalsze korzystanie z Serwisu internetowego, bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym oraz na korzystanie z informacji w nich zapisanych. Ustawienia w zakresie cookie możesz zawsze zmienić. Informacje na temat Administratora Danych Osobowych, swoich praw oraz danych jakie zbiera Serwis internetowy znajdziesz w "Polityce Prywatności".