Projekty unijne

Aktualne projekty

Tytuł projektu:
WORK-ON 6 Pracuj w IT.

Limit miejsc:
110 osób.

Czas trwania projektu:
Wrzesień 2019 - Czerwiec 2022.

Dofinansowanie projektu z UE:
1 754 878,15 zł

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa osób młodych, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat, z terenu woj. kujawsko-pomorskiego, biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) jak i osób pracujących znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, poprzez dostosowanie ich kwalifikacji i kompetencji do potrzeb lokalnego rynku pracy i zdobycie doświadczenia zawodowego.

Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest wyłącznie do osób młodych w wieku 18-29 lat z terenu woj. kujawsko-pomorskiego, zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w branży IT, w tym: osób biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) oraz osób pracujących w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Planowane formy wsparcia:
Dla uczestników projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:
1. Doradztwo zawodowe
2. Warsztat aktywnego poszukiwania pracy
3. Szkolenia zawodowe potwierdzone powszechnie rozpoznawalnym Certyfikatem
4. Kurs branżowego języka angielskiego potwierdzone Certyfikatem TOEIC
5. Płatny staż zawodowy
6. Pośrednictwo pracy

Strona projektu

Zrealizowane projekty

Okres realizacji: od 2018.01.01 do 2019.03.31

Cel projektu: aktywizacja zawodowa 48 osób (min.16 kobiet) w wieku powyżej 29 roku życia biernych zawodowo, z powiatów: m. Bydgoszcz, m. Toruń, pow. bydgoski, toruński, aleksandrowski, nakielski, inowrocławski, żniński, sępoleński, chełmiński, świecki i tucholski, nie uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, o nieaktualnym doświadczeniu zawodowym, w tym 16 osób o niskich kwal. na poz. maks. ISCED3 i 4 osób niepełnosprawnych ruchowo, dostosowanie ich kompetencji do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz zwiększenie możliwości podjęcia zatrudnienia.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji: od 2017.08.01 do 2018.06.30

Cel projektu: jest aktywizacja zawodowa 36 osób w wieku 18-29 lat biernych zawodowo, z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, nie uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, nie posiadających doświadczenia zawodowego, w tym 12 osób o niskich kwalifikacjach (na poziomie kształcenia ponadgimnazjalnego) oraz dostosowanie ich kompetencji do potrzeb lokalnego rynku pracy. Projekt realizowany w ramach Poddziałania 1.2.2 "Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych" w ramach I Osi Priorytetowej "Osoby młode na rynku pracy" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Okres realizacji: od 2017.05.01 do 2018.03.31

Cel projektu: jest aktywizacja zawodowa 36 osób w wieku 18-29 lat biernych zawodowo, z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, nie uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, nie posiadających doświadczenia zawodowego, w tym 12 osób o niskich kwalifikacjach (na poziomie kształcenia ponadgimnazjalnego) oraz dostosowanie ich kompetencji do potrzeb lokalnego rynku pracy. Projekt realizowany w ramach Poddziałania 1.2.2 "Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych" w ramach I Osi Priorytetowej "Osoby młode na rynku pracy" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Okres realizacji: od 2016.05.01 do 2017.12.31

Cel projektu: jest aktywizacja zawodowa 60 osób w wieku 18-29 lat biernych zawodowo, z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, nie uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, nie posiadających doświadczenia zawodowego, w tym 30 osób o niskich kwalifikacjach (na poziomie kształcenia ponadgimnazjalnego) oraz dostosowanie ich kompetencji do potrzeb lokalnego rynku pracy. Projekt realizowany w ramach Poddziałania 1.2.2 "Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych" w ramach I Osi Priorytetowej "Osoby młode na rynku pracy" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Okres realizacji: od 2014.01.01 do 2015.04.30

Partnerzy: Spółdzielnia Socjalna KREATYWNI

Cel projektu: jest aktywizacja społeczna i zawodowa 36 niezatrudnionych osób niepełnosprawnych w wieku 18-64 lat z woj. kujawsko-pomorskiego, w tym: 20 osób w wieku 18-30 lat, 20 osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.4. POKL.

Okres realizacji: od 2011.01.01 do 2011.09.30

Partnerzy: Centrum Medyczne Gizińscy

Cel projektu: Podwyższenie kwalifikacji zawodowych pracowników Centrum Medycznego Gizińscy w Bydgoszczy w zakresie kompetencji opieki nad pacjentami oraz umiejętności zarządzania i ewidencjonowania czasu pracy. Organizacja szkoleń z tematów: Wykonywanie i interpretacja zapisów EKG, Profesjonalna obsługa pacjenta, Epidemiologia szpitalna i Zarządzanie oraz Ewidencjonowanie czasu pracy personelu. Projekt realizowany w ramach Poddziałania 1.2.2 "Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych" w ramach I Osi Priorytetowej "Osoby młode na rynku pracy" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.1. POKL

Okres realizacji: od 2009.06.01 do 2011.05.31

Cel projektu: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz aktualizacja lub nabycie nowych umiejętności w zakresie wykorzystania komputera, programów biurowych i Internetu oraz podnoszenie umiejętności interpersonalnych i zwiększenie szans pozostania na rynku pracy osób pracujących z woj. kujawsko-pomorskiego. Organizacja kursów komputerowych ECDL, kursów komputerowych specjalistycznych, szkoleń interpersonalnych i doradztwa zawodowego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.1. POKL

Partnerzy instytucionalni

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Przez dalsze aktywne korzystanie z Serwisu internetowego bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata i Partnerów, w szczególności na potrzeby realizacji świadczonych przez Serwis internetowy usług, tworzenia statystyk, zadawania pytań poprzez formularz kontaktowy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć. Poprzez dalsze korzystanie z Serwisu internetowego, bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym oraz na korzystanie z informacji w nich zapisanych. Ustawienia w zakresie cookie możesz zawsze zmienić. Informacje na temat Administratora Danych Osobowych, swoich praw oraz danych jakie zbiera Serwis internetowy znajdziesz w "Polityce Prywatności".