Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

SZKOLENIE ZAWODOWE, OTWARTE (80h)

 • Miejsce realizacji: Bydgoszcz
 • Data rozpoczęcia: 2018-09-01
 • Pozostało: po terminie
 • Wolne miejsca: TAK
Cena
600.00
zamknięte
Zainteresowany zapisem grupowym? Sprawdź

Opis szkolenia

Kurs Pedagogiczny jest obowiązkowym wymogiem dla wszystkich organizatorów praktycznej nauki zawodu u pracodawców (staże/praktyki), ale jest także świetną opcją dla osób, które zajmują się różnymi pozaszkolnymi formami kształcenia, takimi jak: 

 • przeprowadzanie instruktarzy, 
 • prowadzenie nauki jazdy, 
 • realizowanie treningów dotyczących rozmaitych umiejętności. 

Najważniejszym celem kursu jest wyposażenie w potrzebne kwalifikacje, wszystkich do niego przystępujących oraz przygotowanie do współpracy pedagogicznej z młodzieżą i dorosłymi. 

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw: 

 • pedagogiki, 
 • psychologii, 
 • metodyki, 
 • praktyki metodycznej. 

Kurs jest idealną opcją dla wszystkich osób, które mają pod swoją opieką albo zatrudniają uczniów danego zawodu, którzy jeszcze nie posiadają tytułu mistrza w owej profesji.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Zgodnie z wymaganiami określonymi w §10 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1626), uczestnicy musza spełniać następujące warunki:

1) musza posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać;

2) uczestnicy kursu niemający tytułu mistrza w zawodzie musza posiadać:

a) świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać

LUB

b) świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego

LUB

c) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego

LUB

d) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Terminy

01
wrz
2018
02
wrz
2018
08
wrz
2018
09
wrz
2018
15
wrz
2018
16
wrz
2018
22
wrz
2018
23
wrz
2018

Program szkolenia

1. Pedagogika (15 GODZIN)
2. Psychologia (15 GODZIN)
3. Metodyka (40 GODZIN)
4. Praktyka metodyczna (10 GODZIN)

Trenerzy

Kalaczyńska Hanna

Hanna Kalaczyńska

Miejsce realizacji

Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy
Karpacka 54
85-164 Bydgoszcz

Zdjęcia

Ocena i opinie

Jesteś absolwentem szkolenia i chciałbyć wystawić ocenę/napisać opinię? Zaloguj się